Wakacyjny konkurs - jeszcze można się przyłączyć! - Aktualności - Żyj bezpiecznie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wakacyjny konkurs - jeszcze można się przyłączyć!

Data publikacji 28.08.2012

Tylko do 30 sierpnia 2012r. można wziąć udział w Wakacyjnym Konkursie z Leszkiem Kuzajem "Dbam o bezpieczeństwo na drodze". Ty także możesz dołączyć, wygrać nagrodę i zatroszczyć się o bezpieczeństwo! Przypominamy wszystkie informacje dotyczące konkursu.

Poniżej wszystkie szczegóły konkursu:
Konkurs potrwa w terminie od 9 lipca 2012r. do 30 sierpnia 2012r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 sierpnia 2012. Organizatorami są Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu i Zarząd Wojewódzki NSZZP Województwa Mazowieckiego.

Odpowiedz na postawione cztery pytania oraz napisz jak Twoim zdaniem można poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach (treść do 300 znaków).

Pytania konkursowe (w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy):

1. Z jaką maksymalną prędkością może jechać drogą ekspresową dwujezdniową samochód osobowy
2. Dzieci do którego roku życia muszą być przewożone w pojeździe samochodowym w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci
3. Ile punktów karnych grozi kierującemu za rozmowę przez telefon komórkowy bez zestawu głośnomówiącego
4. Którą stroną drogi idąc poboczem lub jezdnią powinien poruszać się pieszy

Odpowiedzi prosimy przesyłać w w/w terminie na adres konkurs@mazowiecka.policja.gov.pl
Uczestnik konkursu powinien wraz z odpowiedzią podać swoje dane (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, kontakt telefoniczny).

Komisja oceniająca wybierze 1 laureata nagrody głównej i dwóch wyróżnień. Komisja będzie brała pod uwagę poprawność odpowiedzi na wszystkie cztery pytania oraz treść zadania opisowego. Przy ocenie treści zadania opisowego Komisja będzie brała po uwagę innowacyjność proponowanych rozwiązań oraz możliwość ich realnego zastosowania w praktyce. Prace laureata nagrody głównej i dwóch wybranych wyróżnionych osób zostaną opublikowane na stronie internetowej KWP zs. w Radomiu, do wiadomości ogółu społeczeństwa.

W skład komisji konkursowej wejdą:
mł.insp. Marek Świszcz - Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
nadkom. Grzegorz Giziński – Naczelnik WRD KWP zs. w Radomiu
Grzegorz Nems - przewodniczący ZW NSZZP województwa mazowieckiego
kom. Alicja Śledziona – rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Nagrodą główną w konkursie jest nawigacja samochodowa, natomiast w ramach dwóch wyróżnień wręczone zostaną apteczki samochodowe. Ponadto trójka wybranych, nagrodzonych w konkursie osób otrzyma kamizelki odblaskowe oraz kubki z autografem Leszka Kuzaja.

(KWP w Radomiu / pt)

Polska Policja