„Kontrola miejsc wypoczynku letniego ” - Aktualności - Żyj bezpiecznie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Kontrola miejsc wypoczynku letniego ”

Data publikacji 24.08.2012

Ostatni raz w tym sezonie letnim, przeprowadzono kontrolę placówki wypoczynku najmłodszych. Tym razem sprawdzeniu poddano obóz sportowo-rekreacyjny stacjonujący na terenie Wałcza.

Policjanci, przedstawiciele Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Straży Pożarnej, Kuratorium Oświaty i Starostwa Powiatowego w Wałczu, dokonali kontroli placówki wypoczynku dzieci i młodzieży. Była to już ostatnia w tym sezonie letnim kontrola.

W całym okresie wakacyjnym zespoły takie odwiedzały kolonie, obozy oraz stanice harcerskie, sprawdzano stan sanitarno-epidemiologiczny, przeciwpożarowy oraz czy nie wystąpiły rażące zaniedbania ze strony opiekunów.

Policjanci uczestniczący w spotkaniach przeprowadzali pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat ogólnych zasad bezpiecznej kąpieli, przypadku wystąpienia pożaru, zaginięcia oraz kontaktów z osobami nieznajomymi.

Podczas wczorajszej kontroli sprawdzono obóz sportowo-rekreacyjnego mieszczący się w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu, tam wypoczywała młodzież w wieku od 10 do 18 lat. Mundurowi udzielili im cennych wskazówek - „ Jak uniknąć kradzieży wartościowego mienia” i wręczyli wypoczywającym oraz organizatorom wypoczynku profilaktyczne broszury dotyczące bezpiecznej kąpieli.

(KWP w Szczecinie / pt)

Polska Policja