Podsumowanie policyjnych działań „MELEX - RUCH TURYSTYCZNY” - Aktualności - Żyj bezpiecznie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie policyjnych działań „MELEX - RUCH TURYSTYCZNY”

Data publikacji 24.08.2012

Przeprowadzone działania ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz eliminowanie zachowań majacych negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu turystycznego.

Kontrole przeprowadzono 21 sierpnia br. na terenie miasta Krakowa.

Podczas działań policjanci kontrolowali przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami realizującymi przewóz osób w ramach ruchu turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów typu melex, kolejek turystycznych. Reagowali na wykroczenia popełniane przez kierujących tymi pojazdami:
• wyprzedzanie, omijanie i zatrzymywanie w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych,
• zatrzymywanie w miejscach zabronionych oraz w sposób utrudniający ruch pojazdów lub pieszych,
• nieudzielanie przez kierujących pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych,
• nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ilości i sposobu przewożenia pasażerów przez kierujących pojazdami.

Podczas działań skontrolowano blisko 50 pojazdów przewożących osoby w ruchu turystycznym, ujawniono ponad 30 wykroczeń z czego co 3 naruszenie dotyczyło złego stanu technicznego (nieprawidłowego lub niesprawnego oświetlenia czy zużytej rzeźby bieżnika), inne powtarzające się wykroczenia to nieprawidłowe zatrzymanie w miejscu niedozwolonym.

(KWP w Krakowie / pt)
 

Polska Policja