Rozmawiali o bezpieczeństwie nad wodą - Aktualności - Żyj bezpiecznie

Aktualności

Rozmawiali o bezpieczeństwie nad wodą

Data publikacji 15.04.2019

W Mikołajkach z inicjatywy policji odbyło się spotkanie na temat bezpieczeństwa nad wodą. O spokojnym wypoczynku na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich rozmawiali przedstawiciele lokalnych władz ze służbami ratowniczymi oraz przedstawicielami ośrodków wczasowych i armatorów skupionych w obrębie mikołajskich jezior. Policjanci podsumowali również zeszłoroczny sezon letni.

W Mikołajkach jak co roku z inicjatywy Policji odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu na wodzie. Tym razem odbyło się w formie konsultacji społecznych w zakresie przygotowania do sezonu żeglugowego na terenie Wielkich Jezior Mazurskich.

Tego dnia insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Andrzej Skol Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie, mł. insp. Robert Wierciszewski I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie, nadkom. Rafał Kiśluk Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, podkom. Andrzej Jaźwiński Komendant Komisariatu Policji w Mikołajkach spotkali się z Krzysztofem Błaszkiewiczem Naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa Żeglugi z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, Piotrem Jakubowskim Burmistrzem Mikołajek oraz ratownikami z Mazurskiej Stacji Ratownictwa Okartowo, Mazurskiego WOPR, przedstawicielami ośrodków wczasowych skupionych wokół Mikołajek, Mazurskiego Klubu Żeglarskiego, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku, Żeglugi Mazurskiej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Giżycku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie i Straży Rybackiej. W spotkaniu uczestniczyli również Komendanci m.in. z Komendy Powiatowej Policji w Piszu, Węgorzewie, Giżycku, którzy współpracują w ramach Wojewódzkiej Koordynacji Służb na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Zebrani goście omówili kwestie bezpieczeństwa nad wodą i wspólnych metodach dbania o nie. Spotkanie rozpoczął mł. insp. Andrzej Skol Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie, witając zebranych gości oraz omawiając główną tematykę przedsięwzięcia. Następnie głos zabrał insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podkreślając, jak ważna jest realizacja tego typu przedsięwzięć. Przy okazji spotkania Komendant omówił główne przedsięwzięcia realizowane przez warmińsko-mazurską policję w stulecie formacji.

Pan Krzysztof Błaszkiewicz Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Żeglugi z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie podziękował za zaproszenie informując o zakresie zadań urzędu.

Pan Piotr Jakubowski Burmistrz Mikołajek omówił realizowane i zaplanowane inwestycje, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwa m.in. wypoczywających nad wodą mieszkańców i turystów, a które czasowo mogą stwarzać pewne utrudnienia na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Podkom. Andrzej Jaźwiński Komendant Komisariatu Policji w Mikołajkach zaprezentował działania policjantów Komisariatu Policji w Mikołajkach oraz realizowane działania na jeziorach wspólnie z innymi podmiotami takimi jak m.in. MOPR, Straż Rybacka. Omówił także realizowane działania profilaktyczno-edukacyjne, które skierowane są do mieszkańców i turystów odwiedzających Mikołajki i okolicę. Komendant przedstawił także analizę bezpieczeństwa na jeziorach Tałty, Mikołajskie, części jeziora Śniardwy oraz części jeziora Bełdany, które są bezpośrednio nadzorowane przez policyjnych wodniaków z Komisariatu Policji w Mikołajkach. W 2018 r. ujawniono 6 nietrzeźwych sterników, rok wcześniej było ich 5. Rok temu policjanci ujawnili na wodzie 174 wykroczenia, w 2017 roku było ich 108. Najbardziej jednak cieszy liczba 0 w 2018 w zakresie utonięć, gdzie w 2017 roku było ich niestety 3. 

Mł. asp. Małgorzata Konopko z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie omówił stan bezpieczeństwa na wodach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz temat zabezpieczenia sezonu turystycznego na akwenach województwa. Podkreślała, jak niebezpieczny jest alkohol spożywany podczas wypoczynku nad wodą. W 2017 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego utonęło 51 osób, w 2018 roku zginęły w ten sposób 49 osoby: 45 mężczyzn i 4 kobiety. 14 osób było w wieku 31-50 lat a 23 osoby miały powyżej 50 lat. Niestety 15 wśród nich było nietrzeźwych i byli to mężczyźni. Ponadto funkcjonariuszka opowiedziała o narzędziu jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przypomniała, że za jej pomocą można nanosić na mapę zagrożenia, które bezpośrednio dotykają miejscowe społeczeństwo, jak i turystów. Zapewniła, że każda informacja będzie przez policjantów zweryfikowana.

Łukasz Gieczewski Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku przedstawił informacje dotyczące zmian w Ustawie o żegludze śródlądowej, gdzie od 01.09.2018 r. nastąpiła zamiana organizacyjna w strukturach urzędów żeglugi śródlądowej. Z dotychczasowych 8 urzędów żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy, Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, pozostały tylko 3 urzędy żeglugi śródlądowej w: Bydgoszczy, Szczecinie i Wrocławiu. Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku i Warszawie zostały przekształcone w delegatury Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Przypomniał, że statki używane wyłącznie do sportu lub rekreacji podlegają wpisowi do rejestru, który prowadzi właściwy polski związek sportowy. Omówił kwestie związane ze świadectwami zdolności żeglugowej, dokumentami oraz wyposażeniem łodzi sportowo-rekreacyjnych, jak również uprawnienia służb podległych MSWiA. Podsumował także zeszłoroczne wyniki działalności Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatury w Giżycku

Głos zabrał również Tomasz Mułyk Kierownik Zespołu ds. realizacji projektów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Omówił zadania inwestycyjne prowadzone na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w roku 2019.  Wskazał na zły stan techniczny kanałów z lat 70 XX w. Poinformował o etapach budowy śluzy żeglugowej Guzianka II, której celem jest poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa i warunków żeglugi turystycznej, sportowej i pasażerskiej na szlakach żeglownych systemu WJM, wzrost drożności i przepustowości, rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach WJM oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarczej i atrakcyjności Mazur.

Zbigniew Kurowicki Prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przypomniał, że nad bezpieczeństwem turystów korzystających z jezior mazurskich czuwa między innymi MOPR z siedzibą w Giżycku działający na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Według ich oceny, latem po szlaku pływa ponad 15 tys. jachtów żaglowych, to jest około 90 tys. żeglarzy. Zwrócił uwagę na zagrożenia na wodzie, m.in. meteorologiczne tj. spowodowane bardzo silnym wiatrem (huraganem), wysoką falą, wywracaniem się drzew w kanałach i zalesionych brzegach jezior oraz zagrożenia ekologiczne: zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi po utonięciach samochodów, jachtów motorowych i żaglowych, czy spowodowanych przez czynnik ludzki, czyli zaśmiecanie i dewastacja przyrody. Podkreślił, że wypadki to efekt bezmyślności: utonięcia po spożyciu alkoholu, zażywania środków odurzających, nadmierna prędkość jednostek pływających w okolicach kąpielisk i zdarzenia spowodowane najeżdżaniem jednostek pływających na kąpiących się. Pan Kurowicki przypomniał numer alarmowy - 984 działający w powiecie węgorzewskim, giżyckim, mrągowskim, piskim i iławskim oraz o numerze ratunkowym nad wodą – 601 100 100. Powiedział też, że warto zainstalować na telefon bezpłatną aplikację pn. RATUNEK, która jest przystosowana do niesienia pomocy na wodzie i w górach, a dokładność namierzenia rozmówcy jest od 3 do 20 metrów.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. Uczestników interesowało rozwiązanie kwestii w zakresie rozstrzygnięć zdarzeń na wodach uznanych za wody nieżeglowne. Spotkanie to było okazją do wymiany informacji w zakresie współpracy w działaniach mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu wodnym. Uczestnicy mogli wyrazić swoją opinię w tym zakresie, a informacje te są wykorzystywane do wypracowania propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa nad wodą zarówno przez mieszkańców, jak i turystów.

 

(dk/rj)
 

  • Policjanci podczas konsultacji społecznych w Mrągowie
  • Policjanci podczas konsultacji społecznych w Mrągowie
  • Policjanci podczas konsultacji społecznych w Mrągowie
Polska Policja