Policyjny medal dla Jurka Owsiaka - Aktualności - Żyj bezpiecznie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjny medal dla Jurka Owsiaka

Data publikacji 27.11.2012

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się uroczystość, podczas której Jerzy Owsiak – Prezes Zarządu Fundacji WOŚP odznaczony został Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Policji”. Brązowy Medal „Za zasługi dla Policji” otrzymał też Radosław Mysłek – kierownik działu marketingu i promocji Fundacji WOŚP.

Medale zostały nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Rafała Batkowskiego.

We wniosku wskazano, że osoby te od lat współdziałają z mazowiecką Policją w ramach kampanii „Ratujemy i uczymy ratować”. Kampania uczy dzieci zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków oraz promuje zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na Mazowszu takie szkolenia odbyło już 3,5 tys. dzieci ze szkół podstawowych. Ponadto instruktorzy – wolontariusze WOŚP przeprowadzili szkolenie policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariusze nauczyli się stosowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego, prowadzenia resuscytacji krążeniowo - oddechowej niemowląt, dzieci i dorosłych, jak reagować w nagłych stanach zagrożenia życia, np. zawału. Fundacja przekazała mazowieckiej Policji 4 fantomy do ćwiczeń resuscytacji, a także 4 defibrylatory treningowe. Dzięki Wsparciu Fundacji WOŚP mazowieccy policjanci przeprowadzili I Mazowiecki Konkurs „Ratujemy i uczymy ratować”, w którym wzięło udział około 100 szkół podstawowych z Mazowsza. Finał konkursu w ubiegłym roku został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji.

Odznaczone dzisiaj osoby od lat współdziałając z mazowiecką Policją, wspierają przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i kształtowania właściwych postaw. To istotne wsparcie także dla działań prewencyjnych, które dzięki ich popularności i autorytetowi udaje się osiągnąć bez odwoływania się do środków represyjnych.

Jerzy Owsiak serdecznie podziękował za wyróżnienie, dziękując jednocześnie całej Policji za pomoc i wsparcie działań prowadzonych przez WOŚP.

Podczas dzisiejszego spotkania Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Marek Świszcz, przedstawił podejmowane przez Policję na Mazowszu działania w ramach programu „Bezpieczny Senior”. Wiele z nich jest zbieżnych z przedsięwzięciami planowanymi przez WOŚP w roku 2013 i już dzisiaj zapowiedziano wspólne inicjatywy mazowieckich policjantów i WOŚP w tym obszarze.

Zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych jest w naszym kraju coraz poważniejszym problemem dlatego w przyszłym roku WOŚP po raz pierwszy zagra dla seniorów. Podczas 21. Finału WOŚP 13 stycznia 2013 roku zbierane będą środki Dla Ratowania Życia Dzieci i Godnej Opieki Medycznej Seniorów.

Na zakończenie spotkania mazowiecka Policja, na ręce Pana Jerzego Owsiaka przekazała na rzecz Fundacji WOŚP, piłkę z podpisami piłkarzy drużyny Chorwacji uczestniczącej w turnieju Piłki Nożnej UEFA EURO 2012.

(KWP w Radomiu / pt)

Polska Policja