Łzy wzruszenia podczas konferencji - Aktualności - Żyj bezpiecznie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Łzy wzruszenia podczas konferencji

Data publikacji 19.04.2012

„Alkoholizm i narkomania jako determinanty negatywnych zachowań człowieka prowadzące do patologii społecznych” - to temat wczorajszej konferencji, zorganizowanej przez policjantów lublinieckiej komendy, która odbyła się w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza. Podczas konferencji miejscowa grupa PaT zagrała pierwszą, własną premierę teatralną. W „Walcu dla spóźnionych” wystąpiły także kobiety osadzone w lublinieckim zakładzie karnym.

W auli Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza odbyła się konferencja z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, włodarzy miasta Lublińca, zaproszonych gości oraz lublinieckiej młodzieży. Głównym celem konferencji było propagowanie trzeźwego stylu życia wśród młodzieży, wolnego od alkoholu i narkotyków.

Po rozpoczęciu i powitaniu gości, pierwszym elementem spotkania było wystąpienie specjalisty do spraw uzależnień – Pani Alicji Kamińskiej, która omówiła zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży, przestawiła powody sięgania po używki oraz skutki picia i zażywania różnego rodzaju środków odurzających.

Kolejną część konferencji stanowiło wystąpienie twórcy Programu PaT – insp. Grzegorza Jacha, który zapoznał zebranych z ideą Programu PaT oraz zaprezentował logo VII Przystanku PaT, który odbędzie się w Lublińcu już w lipcu. Kolejnym, bardzo emocjonującym punktem imprezy była premiera spektaklu profilaktycznego „Sekret” w wykonaniu lublinieckiej grupy PaT. W czasie kilkunastu minut, młodzi aktorzy w bardzo prosty i przejrzysty sposób przedstawili jak przebiega proces uzależnienia, jak poważne mogą być skutki zażywania narkotyków oraz jak należy postępować, by nie paść ofiarą nałogu.

Po opanowaniu emocji wywołanych spektaklem i krótkiej przerwie, drugą część konferencji rozpoczęła kolejna inscenizacja: „Walc dla spóźnionych” w obsadzie kobiet, które odbywają karę w lublinieckim zakładzie karnym. Wspaniale przedstawiona, wzruszająca historia młodej dziewczyny, która z powodu uzależnienia porzuca małe dziecko i rodzinę spowodowała, że spora część uczestników konferencji nie mogła opanować łez.

Po zakończeniu spektaklu i owacjach na stojąco, w końcowej części spotkania wystąpiła psycholog z zakładu karnego - pani Halina Pietruszewska oraz osadzone, które dając swoistego rodzaju „Świadectwo”, opowiedziały zebranym na własnym przykładzie jak wyglądają poszczególne etapy uzależnienia, które w ich przypadku zakończyły się pobytem w więzieniu oraz jak długa i trudna jest walka z nałogiem.

Po wystąpieniu osadzonych Komendant Powiatowy – podinsp. Piotr Malinowski - pogratulował aktorom i podziękował za udział wszystkim uczestnikom konferencji. Szef lublinieckiej policji w kilku słowach zaapelował do młodzieży o zachowanie abstynencji oraz zapowiedział zacieśnienie współpracy z instytucjami zajmującymi się tą problematyką.

Organizatorzy przedsięwzięcia i wszyscy lublinieccy policjanci mają nadzieję, że każdy z uczestników wczorajszej konferencji zastanowi się, zanim sięgnie po narkotyk.

(KWP w Katowicach / pt)

Polska Policja