Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci spotkali się z młodzieżą klas maturalnych o profilu policyjnym i wojskowym

Data publikacji 19.04.2012

W Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 13 i 17 kwietnia 2012 roku, gościła młodzież z klas maturalnych o profilu policyjnym i wojskowym. Wizyty były dodatkową formą edukacji i miały na celu zapoznanie z pracą wybranych komórek organizacyjnych Policji.

Niezwykle ciekawym punktem każdej wizyty było omówienie swoich zadań przez funkcjonariuszy Laboratorium Kryminalistycznego połączone ze zwiedzaniem poszczególnych pracowni. Tam młodzież mogła poznać wybrane sposoby badania śladów, zobaczyć specjalistyczne urządzenia i możliwości współczesnej pracowni kryminalistycznej.

W dalszej części mł. asp. Krystian Płoszaj z Wydziału Prewencji omawiał zagadnienia związane z historią Policji, strukturą organizacyjną na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz rodzajem umundurowania funkcjonariuszy i oznaczeniami stopni służbowych.

W dalszej części spotkania młodzi ludzie usłyszeli odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości podjęcia służby w Policji. Część z uczestniczących w spotkaniu uczniów deklarowała chęć wstąpienia do Policji. Jak twierdzili, dokonany przez nich wybór nauki w klasie profilowanej związany był z zainteresowaniami, jak również planami zawodowymi.

W podsumowaniu obu wizyt podniesiono chęć dalszej współpracy Wydziału Prewencji z przedstawicielami klas policyjnych, strona Policji przekazała naszym gościom życzenia samych pozytywnych wyników na egzaminie dojrzałości, co pozwoli na dalszą ich edukację oraz stworzy możliwość zasilenia szeregów naszej formacji.

(KWP we Wrocławiu / pt)
 

Polska Policja