Razem bezpieczniej - Aktualności - Żyj bezpiecznie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Razem bezpieczniej

Data publikacji 24.03.2010

Od 8 lat funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu realizują program prewencyjny „PRZEDSZKOLAK - POLICJANT TO DWAJ PRZYJACIELE". Głównym celem programu jest popularyzowanie najważniejszych zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do przedszkola lub do domu oraz właściwego zachowania się wobec obcych, jak również korzystania z placów zabaw bez opieki dorosłych.

W ramach tego programu policjanci spotykają się z najmłodszymi i w trakcie prelekcji przekazują podstawowe zasady bezpieczeństwa zarówno na drodze, jak i w życiu codziennym. Prelekcje mają również na celu promowanie wizerunku policjanta jako osoby przyjaznej, a w sytuacjach naruszenia prawa, stanowczej i konsekwentnej wobec osób zachowujących się niewłaściwie. Spotkania z dziećmi cieszą się dużym zainteresowaniem, dzieci zadają policjantom wiele pytań. 23 marca 2010 roku funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu wspólnie z zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Drogowego w Jeleniej Górze odwiedzili przedszkola na terenie Lubania oraz Szkołę Podstawową w Kościelniku. Przedszkolaki "śpiewająco" odpowiadali na zadane pytania dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach. Wszystkie dzieci były doskonale przygotowane. Wiedziały jak stosować się do sygnalizacji świetlnej, znały numery telefonów alarmowych. Za czynny udział w spotkaniu dzieci otrzymały książeczki z kolorowankami, naklejkami i grami o tematyce prewencyjnej.

(Źródło: KWP Wrocław)
 

Polska Policja