Pozytywne rodzicielstwo - Aktualności - Żyj bezpiecznie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pozytywne rodzicielstwo

Data publikacji 23.03.2010

Policjanci z Olsztyna zaproponowali rodzicom wszystkich szóstoklasistów z miasta zajęcia profilaktyczno - edukacyjne pt. „Pozytywne rodzicielstwo”. Celem pierwszego takiego projektu jest między innymi, nauczenie rodziców współpracy z instytucjami na rzecz dobra dzieci, zawiązanie w ten sposób swoistej koalicji profilaktycznej, wypracowanie konstruktywnych sposobów porozumiewania się i podjęcie wspólnego działania w celu chronienie młodych ludzi przed szkodami wynikającymi z uwikłania w sytuacje trudne. W wypadku rodziców, których uznano za potrzebujących pomocy i wsparcia, program pozytywnego rodzicielstwa jest jedną z metod zapobiegania negatywnemu wpływowi trudności doświadczanych przez rodziców na dziecko i na jego rodzinę. Do współpracy funkcjonariusze zaprosili także pracowników olsztyńskich świetlic terapeutycznych.

Koniec podstawówki, to okres, kiedy 13-latek zastanawia się nad wyborem nowej szkoły i jak się w nowej rzeczywistości, i grupie rówieśniczej odnaleźć. Z chwilą, kiedy nastolatek kończy 13 rok swojego życia zmienia się także jego odpowiedzialność wobec prawa.

Ubiegłoroczne spotkania z rodzicami, do których doszło w niektórych olsztyńskich szkołach dały policjantom przekonanie, że dorośli nie mają pojęcia o rozwiązaniach prawnych, które mogą dotyczyć ich dzieci. Rodzice często nie rozróżniają kompetencji poszczególnych instytucji, często nie wiedzą jak i gdzie szukać pomocy.

 

Dlatego policjanci i pracownicy Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie opracowali kierunki współpracy ze szkołami w obszarach profilaktyki.

W pierwszej kolejności policjanci zajmą się edukacją rodziców wszystkich olsztyńskich szóstoklasistów. W sumie odbędzie się 19 takich spotkań.

Skuteczna praca z nieletnimi jest niezwykle trudna, dlatego oprócz wiedzy z dziedziny prawa, jak uznali policjanci, szczególnie ważny jest także aspekt dotyczący psychologii rozwoju. Dlatego funkcjonariusze zaprosili do współpracy w edukacji rodziców terapeutów.

Jak podkreślają autorzy projektu „Pozytywne rodzicielstwo”, chcą nauczyć rodziców współpracy z instytucjami na rzecz dobra ich dzieci.

 

Koordynacją przedsięwzięcia z ramienia KMP Olsztyn zajmuje się Sylwia Żywicka z Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie – nr tel. (89) 522 4748, a ze strony Świetlicy Terapeutycznej nr 2 w Olsztynie dyrektor w/w placówki Dariusz Poniewozik.

 

Inauguracja projektu odbędzie się dzisiaj tj. 23 marca br. o godzinie 16.30 w Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Polska Policja