Dzień Bezpiecznego Internetu - 09.02.2010 - Aktualności - Żyj bezpiecznie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Bezpiecznego Internetu - 09.02.2010

Data publikacji 09.02.2010

W lutym każdego roku, począwszy od roku 2004, z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony jest w ramach programu "Safer Internet" międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day). Ideą tegoż przedsięwzięcia jest jego międzynarodowy charakter. W związku z powyższym w dniu 9 lutego 2010 roku, już po raz szósty, na całym świecie obchodzony będzie Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Stowarzyszenie Insafe będące koordynatorem DBI na szczeblu międzynarodowym, przygotowuje propozycje edukacyjne dla szkół w całej Europie. We wszystkich krajach Unii Europejskiej rusza kampania medialna poświęcona ochronie prywatności w Internecie - „Think B4 U post!". W Polsce jest ona realizowana pod hasłem „Pomyśl, zanim wyślesz".

Komputeryzacja była wykorzystywana do sterowania rutynowymi czynnościami w gospodarce i administracji już na początku lat pięćdziesiątych. Jednakże dopiero w latach sześćdziesiątych ujawniono pierwsze, a w siedemdziesiątych poważniejsze akty oszustw, sabotażu, a także szpiegostwa gospodarczego z wykorzystaniem komputerów. Lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku to okres masowego przetwarzania informacji, danych osobowych oraz tworzenia banków danych. Brak ograniczeń związanych z dostępem do tych danych wkrótce jednak okazał się zagrożeniem dla praw obywatelskich. Koniecznością stało się więc podjęcie działań zmierzających do monitorowania i ochrony dostępnych w sieci informacji. Celem zwalczania przestępczości komputerowej tworzone i stosowane są coraz nowocześniejsze technologicznie zabezpieczenia, podejmowane są różnego rodzaju akcje wykrywacze, ale także działania prewencyjne. Skuteczność tych ostatnich zależna jest w głównej mierze od zasięgu i siły oddziaływania akcji informacyjnych i szkoleniowych, które zwiększą świadomość użytkownika na temat istniejących w sieci zagrożeń.

Organizatorzy obchodów DBI w Polsce zachęcają szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby do organizowania przez cały luty inicjatyw związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, gazetek szkolnych, audycji w radiowęzłach szkolnych, kampanii informacyjnych, konkursów). Lokalne wydarzenia można zgłaszać w serwisie www.dbi.pl do końca lutego 2010 roku. Na najlepsze zgłoszone inicjatywy czekają cenne nagrody. Szkoły włączające się w obchody DBI mogą ponadto skorzystać z szerokiej oferty materiałów edukacyjnych: scenariuszy zajęć, kursów e-learningowych, materiałów multimedialnych udostępnianych w serwisie www.dzieckowsieci.pl.

Założeniami corocznych obchodów organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) jest przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką zagrożeń oraz możliwościami ochrony bezpieczeństwa dzieci w sieci internetowej. Organizatorzy zaplanowali między innymi konferencje tematyczną, której towarzyszą targi oraz prezentacje partnerów DBI w ramach Forum Dnia Bezpiecznego Internetu 2010, a także prezentacje działań w zakresie bezpieczeństwa dzieci online realizowanych w ramach Programu Safer Internet w Polsce.

Idea przyświecająca obchodom DBI 2010 w Polsce jest szczególnie bliska działaniom Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ze względu na szerszy niż dotychczas zasięg i promocję tego święta, a także zwiększenie zaangażowania placówek oświatowych w propagowanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z Internetu. Biuro Prewencji KGP popiera szeroko pojęte działania profilaktyczne, angażując się również aktywnie w przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem on-line, które w zinformatyzowanej codzienności nabierają coraz większego znaczenia.
 

Polska Policja