„Dojrzewanie – pułapką uzależnień” - Aktualności - Żyj bezpiecznie

Aktualności

„Dojrzewanie – pułapką uzależnień”

Data publikacji 15.12.2017

Komenda Miejska Policji w Radomiu i Urząd Miejski w Radomiu zorganizowali konferencję „Dojrzewanie – pułapką uzależnień”. Spotkanie poświęcone było problematyce zagrożeń dzieci i młodzieży, a skierowane do osób, które na co dzień zajmują się pomocą i przeciwdziałaniem takim zjawiskom.

Wczoraj w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu Komenda Miejska Policji oraz Urząd Miejski zorganizowali konferencję pt. „ Dojrzewanie – pułapką uzależnień”. Prelegentami byli: dr Aleksandra Piotrowska psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego, która mówiła o specyfice okresu dojrzewania, ks. dr Jarosław Wojtkun Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, omówił współczesne formy uzależnień, a radca prawny Marcin Wdowski, omówił kwestie uzależnień w świetle prawa.

W konferencji udział wzięli Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu nadkom. Dariusz Szymański, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu asp.sztab. Krzysztof Jabłonka, a także m.in. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek, Inspektor Wydziału Edukacji UM w Radomiu Anna Michalska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Marcin Gierczak oraz Zastępca Dyrektora MOPS Teodora Kowalik, Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych Wyższej szkoły Handlowej w Radomiu Adam Ziółkowski oraz Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu Katarzyna Kołodziejska.

W spotkaniu uczestniczyli także kierownicy i pracownicy zespołów pracy socjalnej MOPS w Radomiu, dzielnicowi z miejskiej komendy, kuratorzy zawodowi i społeczni Sądu Rejonowego w Radomiu, przedstawiciele Sanepidu i Straży Miejskiej oraz pedagodzy i psychologowie ze szkół i placówek oświatowych w Radomiu.

Zagrożenia wszelkiego rodzaju uzależnieniami przybierają na sile, dlatego tak ważna jest profilaktyka, rozmowy i wszelkie działania służące ochronie innych osób. Dorośli by chronić swoje dzieci i podopiecznych muszą edukować się w zagrożeniach, które są i które się nowo pojawiają oraz sposobach ich rozpoznawania, zapobiegania i pomocy.

 

Autor: Justyna Leszczyńska/AC